• X-Wing Fighter 3D Metal Model Kit - โมเดลโลหะ Star War เอ็กซ์วิงไฟต์เตอร์ X-Wing Fighter 3D Metal Model Kit - โมเดลโลหะ Star War เอ็กซ์วิงไฟต์เตอร์

  X-Wing Fighter 3D Metal Model Kit - โมเดลโลหะ Star War เอ็กซ์วิงไฟต์เตอร์

  MSRP: ฿400.00
  ฿300.00
  สินค้ายังไม่ได้ผ่านการประกอบ สามารถประกอบได้ด้วยตนเองตามคำแนะนำ ในซองประกอบไปด้วยแผ่นเหล็กคุณภาพสูงและคู่มือการประกอบ ไม่จำเป็นต้องใช้กาวและไม่ต้องบัดกรี ก็สามารถประกอบได้ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป
 • On Sale
  3D Pen Blue - ปากกา 3D สีเขียวอมฟ้า 3D Pen Blue for PLA - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สำหรับเส้น PLA สีเขียวอมฟ้า

  3D Pen Blue for PLA - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สำหรับเส้น PLA สีเขียวอมฟ้า

  Now: ฿990.00
  Was: ฿1,990.00
  3D Printing Pen for PLA - ปากกาวาดภาพสามมิติ สำหรับไส้ PLA ปากกาวาดภาพสามมิติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สามารถวาดให้ออกมาเป็นวัตถุตามที่เราต้องการได้ อาทิเช่น กระถางต้นไม้ ของประดับตกแต่ง กรอบรูป และอื่นๆอีกมากมายตามไอเดียของเรา ไม่เพียงเท่านั้น...
 • On Sale
  3D Pen Blue low temp. for PCL - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สีฟ้า อุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL 3D Pen Blue low temp. for PCL - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สีฟ้า อุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL

  3D Pen Blue low temp. for PCL - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สีฟ้า อุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL

  Now: ฿2,090.00
  Was: ฿2,590.00
  3D Printing Pen Low Temp. for PCL - ปากกาวาดภาพสามมิติอุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL ปากกาวาดภาพสามมิติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สามารถวาดให้ออกมาเป็นวัตถุตามที่เราต้องการได้ อาทิเช่น กระถางต้นไม้ ของประดับตกแต่ง กรอบรูป...
 • On Sale
  3D Pen Gold low temp. for PCL - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สีทอง อุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL 3D Pen Gold low temp. for PCL - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สีทอง อุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL

  3D Pen Gold low temp. for PCL - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สีทอง อุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL

  Now: ฿2,090.00
  Was: ฿2,590.00
  3D Printing Pen Low Temp. for PCL - ปากกาวาดภาพสามมิติอุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL ปากกาวาดภาพสามมิติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สามารถวาดให้ออกมาเป็นวัตถุตามที่เราต้องการได้ อาทิเช่น กระถางต้นไม้ ของประดับตกแต่ง กรอบรูป...
 • On Sale
  Pink Pen + Random Colors 3D Pen Pink for PLA - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สำหรับเส้น PLA สีชมพู

  3D Pen Pink for PLA - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สำหรับเส้น PLA สีชมพู

  Now: ฿990.00
  Was: ฿1,990.00
  3D Printing Pen for PLA - ปากกาวาดภาพสามมิติ สำหรับไส้ PLA ปากกาวาดภาพสามมิติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สามารถวาดให้ออกมาเป็นวัตถุตามที่เราต้องการได้ อาทิเช่น กระถางต้นไม้ ของประดับตกแต่ง กรอบรูป และอื่นๆอีกมากมายตามไอเดียของเรา ไม่เพียงเท่านั้น...
 • On Sale
  3D Pen Pink low temp. for PCL - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สีชมพู อุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL 3D Pen Pink low temp. for PCL - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สีชมพู อุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL

  3D Pen Pink low temp. for PCL - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สีชมพู อุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL

  Now: ฿2,090.00
  Was: ฿2,590.00
  3D Printing Pen Low Temp. for PCL - ปากกาวาดภาพสามมิติอุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL ปากกาวาดภาพสามมิติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สามารถวาดให้ออกมาเป็นวัตถุตามที่เราต้องการได้ อาทิเช่น กระถางต้นไม้ ของประดับตกแต่ง กรอบรูป...
 • On Sale
  3D Pen Purple - ปากกา 3D สีม่วง 3D Pen Purple for PLA - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สำหรับเส้น PLA สีม่วง

  3D Pen Purple for PLA - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สำหรับเส้น PLA สีม่วง

  Now: ฿990.00
  Was: ฿1,990.00
  3D Printing Pen for PLA - ปากกาวาดภาพสามมิติ สำหรับไส้ PLA ปากกาวาดภาพสามมิติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สามารถวาดให้ออกมาเป็นวัตถุตามที่เราต้องการได้ อาทิเช่น กระถางต้นไม้ ของประดับตกแต่ง กรอบรูป และอื่นๆอีกมากมายตามไอเดียของเรา ไม่เพียงเท่านั้น...
 • On Sale
  3D Pen Silver low temp. for PCL - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สีเงิน อุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL 3D Pen Silver low temp. for PCL - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สีเงิน อุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL

  3D Pen Silver low temp. for PCL - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สีเงิน อุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL

  Now: ฿2,090.00
  Was: ฿2,590.00
  3D Printing Pen Low Temp. for PCL - ปากกาวาดภาพสามมิติอุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL ปากกาวาดภาพสามมิติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สามารถวาดให้ออกมาเป็นวัตถุตามที่เราต้องการได้ อาทิเช่น กระถางต้นไม้ ของประดับตกแต่ง กรอบรูป...
 • On Sale
  3D Pen Yellow - ปากกา 3D สีเหลือง 3D Pen Yellow for PLA - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สำหรับเส้น PLA สีเหลือง

  3D Pen Yellow for PLA - ปากกาวาดภาพ 3 มิติ สำหรับเส้น PLA สีเหลือง

  Now: ฿990.00
  Was: ฿1,990.00
  3D Printing Pen for PLA - ปากกาวาดภาพสามมิติ สำหรับไส้ PLA ปากกาวาดภาพสามมิติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สามารถวาดให้ออกมาเป็นวัตถุตามที่เราต้องการได้ อาทิเช่น กระถางต้นไม้ ของประดับตกแต่ง กรอบรูป และอื่นๆอีกมากมายตามไอเดียของเรา ไม่เพียงเท่านั้น...
 • On Sale
  3D Pen ช้างน้อย ชนิดอุณหภูมิต่ำ เส้น PCL สีฟ้า 3D Pen ช้างน้อย ชนิดอุณหภูมิต่ำ เส้น PCL สีฟ้า

  3D Pen ช้างน้อย ชนิดอุณหภูมิต่ำ เส้น PCL สีฟ้า

  Now: ฿1,590.00
  Was: ฿2,290.00
  3D Printing Pen Low Temp. for PCL - ปากกาวาดภาพสามมิติอุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL ปากกาวาดภาพสามมิติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สามารถวาดให้ออกมาเป็นวัตถุตามที่เราต้องการได้ อาทิเช่น กระถางต้นไม้ ของประดับตกแต่ง กรอบรูป...
 • On Sale
  3D Pen ช้างน้อย ชนิดอุณหภูมิต่ำ 3D Pen ช้างน้อย ชนิดอุณหภูมิต่ำ

  3D Pen ช้างน้อย ชนิดอุณหภูมิต่ำ เส้น PCL สีม่วง

  Now: ฿1,590.00
  Was: ฿2,290.00
  3D Printing Pen Low Temp. for PCL - ปากกาวาดภาพสามมิติอุณหภูมิต่ำ สำหรับเส้น PCL ปากกาวาดภาพสามมิติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สามารถวาดให้ออกมาเป็นวัตถุตามที่เราต้องการได้ อาทิเช่น กระถางต้นไม้ ของประดับตกแต่ง กรอบรูป...
 • AT-AT Walker 3D Metal Model Kit - โมเดลโลหะ Star War AT-AT Walker AT-AT Walker 3D Metal Model Kit - โมเดลโลหะ Star War AT-AT Walker

  AT-AT Walker 3D Metal Model Kit - โมเดลโลหะ Star War AT-AT Walker

  MSRP: ฿400.00
  ฿300.00
  สินค้ายังไม่ได้ผ่านการประกอบ สามารถประกอบได้ด้วยตนเองตามคำแนะนำ ในซองประกอบไปด้วยแผ่นเหล็กคุณภาพสูงและคู่มือการประกอบ ไม่จำเป็นต้องใช้กาวและไม่ต้องบัดกรี ก็สามารถประกอบได้ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป