Loading... Please wait...

Sports and Out Doors 

ทำซิปกระเป๋าเรืองแสงจากพลาสติกปั้นได้ โดยการนำสารเรืองแสงใส่ลงไปในพลาสติกแล้วทำเป็นซิป เหมาะสำหรับการเดินทางในเวลากลางคืน ทำเหยื่อปลอมใช้สำหรับตกปลาจากพลาสติกปั้นได้ โดยสามารถออกแบบเองได้ อยากให้เหยื่อปลอมเรืองแสงก็ได้ เชื่อมแผ่นสะท้อนแสงที่หักกับจักรยานด้วยพลาสติกปั้นได้

 

Sign up to our newsletter

Share with us

FacebookInstagram