แจ้งการโอนเงิน

วิธีแจ้งการโอนเงิน
 
1. แจ้งการโอนเงินผ่านทาง Line@: @Molastic พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินและ Order Number/ชื่อ-นามสกุล
 
 2. แจ้งการโอนเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบสมาชิก แล้วไปที่ View Messages
 
View Messages
 
  • เลือก Order ที่ทำการสั่งซื้อ
  • Subject: แจ้งการชำระเงิน
  • ระบุวันที่ เวลา และจำนวนเงินที่โอน ลงในช่อง Message
  • กด Send Message
 *หมายเหตุ: โอนเงินเป็นเศษสตางค์จะช่วยทำให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
 
 
วิธีแจ้งการชำระเงิน
 
3. แจ้งการโอนเงินผ่านทาง Website โดยกรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้
 
  • Full Name: (ชื่อ นามสกุล)
  • E-mail:(อีเมล์แอดเดรส)
  • Phone Number: (เบอร์โทรศัพท์)
  • Order Number: (เลขออเดอร์ที่สั่งซื้อ)
  • Details: (วันที่และเวลาโอนเงิน)
4. แจ้งการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ถ่ายรูปใบเสร็จหรือสลิปการโอนเงิน พร้อมบอกรายละเอียด order number วันที่และเวลาในการโอนเงิน ส่งมาที่ payment@molastic.com